top of page

​אופן ביצוע  -עקרונות מנחים:

-איסוף נתונים וממצאים
-ניתוח סיכונים והגדרת האיום
-תכנון וקונספט מבצעי
-מסקנות לביצוע
-המלצות

-הצגת הסקר ללקוח כולל גורמי הנהלה וגורמים מקצועיים רלוונטיים
-קבלת משוב מהלקוח
-יישום ההמלצות לפי דרישת הלקוח
-בניית קונספט בהתאם לדרישות הלקוח
-פיקוח ליווי וניהול בהתאם להמלצות בראיה מערכתית, רב שנתית.


בין לקוחותינו גופים פיננסים מובילים, כנסים בינלאומיים, מרכזי קניות, חברות טכנולוגיה, חברות מוצרי צריכה, חברות אנרגיה, מתקני תעשייה, בתי מלון, עמותות, וכו'
ייעוץ בפרויקטים של חברות ניהול המצריכים מתן מענה בתחומי הביטחון והבטיחות


אנו מאמינים:

בהכוונת המאמץ והמשאבים על פי סדרי עדיפויות דינמיים, אשר נקבע על פי סקר מקדים על ידי ניתוח סיכונים.

במתן פתרונות "תפורים" לנקודות החולשה המתגלים בסקר ביטחוני המקיף תוך מענה על הצרכים הספציפיים של כל לקוח.

במינון נכון ושילוב מושכל של רכיבי האבטחה כגון: מידע, שיטות טכניות, המשאב אנושי, נהלי הארגון במצב שגרה וחירום, פיקוח ובקרה.

מערכי ביטחון המשתלבים בפעילות היומית של הלקוח. תוך התערבות מינימאלית וללא הפרעה בשגרת היום יום.

מערך ביטחון הנותן פתרונות  אפקטיביים.
 

במערך ביטחון דינמי הנותן מענה בהתאם לשינוים ואילוצים בשטח.

עקרונות ותפישת עולם:

השירות המסופק על ידי  חברתנו מבוסס בעיקרו על סקר מקדים.
הסקר מאפשר לצוות שלנו להגדיר את נקודות החולשה והתורפה במערכת הכוללת באמצעות ניתוחה סיכונים והגדרת האיום.
" חוזק השרשרת נימדד בחוליה החלשה שלה." ג'ון סטיוארט מילר 1870​

bottom of page