המתודולוגיה שאנו מיישמים מבוססת על 5 מרכיבי יסוד


- משימה

מתייחס לצורך הלקוח, המלצות הסקר ורצון הלקוח


- הגורם האנושי

כל המעורבים בפעילות כולל גורמים פסיביים


- טכנולוגיה  

כלל הפתרונות המיושמים או האפשריים במסגרת הפעילות


- מודיעין

נתונים בהתייחס לזמן, מקום ומרחב


- ניהול

הטמעת נהלים והתאמה לצורכי הניהול הפועלים בארגון כולל פיקוח ובקרה

  For more info and prices call now: +972 52 2890983

VIP Protaction israel protection                                                                            אבטחת אישים אבטחת ביקורים עסקים וביקורי משפחות בישראל   

SEO

Copyright 2018 © Security Logic. ​